St Joost: Eline Krus (en John van Ierland)

 photo DSC_7413ElineKrusJohnVanIerlandMastbosVerhalenDoortjeEnMiekeVolksverhaal1.jpg

Eline Krus tekende het verhaal met tekst van John van Ierland. Het boekje heet Mastbos Verhalen. Doortje en Mieke is Volksverhaal 1. Ik ben benieuwd naar het vervolg van de serie.


 photo DSC_7414MooieVerhoudingTekstEnTekening.jpg

Het boekje heeft een hele rustige verhouding tussen de tekst en de illustraties. dat levert een heel mooi beeld op. Centraal in het volksverhaal staat een gezin dat in het Mastbos bij Breda woont.


 photo DSC_7416PrachtigeGroteTekeningen.jpg

Zoals het hoort is het volksverhaal eigenlijk een heel gruwelijk verhaal dat uiteindelijk tot een heel lief sprookje zou kunnen uitgroeien. Maar hier is het nog is zijn basisvorm.


 photo DSC_7417KaartVanHetMastbos01.jpg

In het boekje zit ook een kaart van het Mastbos. Als ik het werk van Eline Krus op internet bekijk zie ik dat ze al eerder een kaart gemaakt heeft ter illustratie en ondersteuning van het verhaal.

 photo DSC_7417KaartVanHetMastbos02.jpg


 photo DSC_7418MastbosVerhalenElineKrusJohnVanIerland01RechtsDeKaart.jpg

Op deze pagina’s zie je rechts de kaart ingeklemd tussen 4 hoekjes. Links staan de titels van alle verhalen van de serie.


 photo DSC_7418MastbosVerhalenElineKrusJohnVanIerland02.jpg

Of de verhalen al bestaan of er ooit komen, weet ik niet maar deel 05: ‘Ontstaan van de Heksenbeek’, deel 07 ‘De Zeven Heuveltjes’ en deel 10 ‘De Duivelsbrug in het Ginneken’ maken me erg niewsgierig.


Wat een prachtig boek!

Pas geleden kocht ik dit hele mooie boek.
Ik wil graag de kaft en een aantal pagina’s met je delen.
Het gaat om het boek van R van der Meulen,
Over de liefhebberij voor boeken.
Het boek is gedrukt door A. W. Sijthof in 1896.

Het boek heeft platten (kaften) die van hout gemaakt lijken.

 photo DSC_6732RVanDerMeulenOverDeLiefhebberijVoorBoeken.jpg

R. van der Meulen, Over de liefhebberij voor boeken, 1896.


De kaft is niet van hout maar is wel heel mooi uitgevoerd.
Binnen in het boek zijn meer dan 200 afbeeldingen in de tekst verwerkt
en zijn ook nog 18 zogenaamde ‘kunstbijlagen’ toegevoegd.

 photo DSC_6733StillevenMetZonsopgangEnBoeken.jpg

Op de kaft, een zonsopkomst, gezien door een venster met op de vensterbank wat boeken.


 photo DSC_6735PrachtigeSchutbladeren.jpg

De schutbladeren zijn prachtig.


 photo DSC_6734Schutblad.jpg


 photo DSC_6736RVanDerMeulenOverDeLiefhebberijVoorBoekenTitelblad1896.jpg

De titelpagina: Over de Liefhebberij voor boeken voornamelijk met het oog op Het boek voor onze dagen beschreven en afgebeeld door R van der Meulen. Schrijver van “Het boek in onze dagen”. Met ruim 200 in den tekst gedrukte afbeeldingen, benevens 18 tusschengevoegde kunstbijlagen. Leiden. A. W. Sijthoff. 1896.


 photo DSC_6738AlgBoekhGebrSchroderRokin50Amsterdam.jpg

Mijn uitvoering heeft een heel kleine stempel: Alg. Boekh. Schroder, Rokin 50, Amsterdam. Eigenlijk is de naam van de boekhandel Schröder.


Het boek is ouderwets prachtig verzorgd.
Ieder hoofdstuk begint steeds met een illustratie, vignetten genaamd
of in het Frans en-tetes.
Vignetten aan het eind van een hoofdstuk heten dan weer culs de lampe.
Zo ook bij het Voorbericht:

 photo DSC_6739MooiVerzorgdeVoorbericht.jpg

En natuurlijk op het einde van het Voorbericht.

 photo DSC_6740MooiVerzorgdeInleiding.jpg


Het boek behandelt in zeven hoofdstukken:
De boeken en hun stoffelijke waarde
De belangrijkst pleegvaders van de boeken (zeg maar de boekgeschiedenis)
Bibliofilie
Bibliomanie
Engelse boeken (en in het bijzonder de kaften)
Franse boeken
Duitse en Nederlandse boeken.

In al die hoofdstukken prachtige illustraties van de besproken
onderwerpen:

 photo DSC_6742Gutenberg.jpg

 photo DSC_6743GutenbergsLatijnseBijbel1455LukasVers1-11.jpg

Gutenbergs latijnse bijbel uit 1455. Een pagina van Lukas, vers 1-11.


 photo DSC_6744ChristophePlantijn.jpg

Een portret en het wapen van Christophe Plantijn.


 photo DSC_6745KopergravureJanEvertsenKloppenburch1624.jpg

Een kopergravure waarin boekhandelaar Jan Evertsen Kloppenburch wordt genoemd uit 1624.


 photo DSC_6746AfbeeldingenOmEenHoofdstukTeBeginnenOfEindigen01.jpg

 photo DSC_6746AfbeeldingenOmEenHoofdstukTeBeginnenOfEindigen02.jpg

Voorbeelden van vignetten.


 photo DSC_6747ProeveVanChromolithographieEcksteinampStahleTeStuttgart.jpg

Proeve van chromolithographie, Eckstein & Stahle te Stuttgart.


 photo DSC_6749ProeveVanDeBandVoorVondelsWerkenJHWUnger.jpg

Proeve van de band voor Vondels werken, J. H. W. Unger.


 photo DSC_6750BandOmHetFeestalbumMrMouthaan1893RoodLevantijnschMarokijnUitDeHandGekolfdEnVerguldJanMensingFirmaCJMensing.jpg

Band om het feestalbum Mr. Mouthaan, 1893, rood Levantijnsch marokijn uit de hand gekolfd en verguld door Jan Mensing van de Firma C. J. Mensing.


 photo DSC_6751ProeveDerInktfabriekVanHermannGaugerTeUlm.jpg

Proeve der inktfabriek van Hermann Gauger te Ulm.


 photo DSC_6752RVanDerMeulenOverDeLiefhebberijVoorBoeken.jpg

R. van der Meulen: Over de liefhebberij voor boeken. Een schat.


Boom met trui in het Valkenberg in Breda

Soms kun je op een dag veel leren, ook van Twitter.
Zo ben ik er vandaag achtergekomen
dat het maken van zo’n ‘trui’ een naam heeft:
Wildbreien.

Er staat zelfs een artikel op Wikipedia over dit onderwerp:

Wildbreien is een relatief nieuwe vorm van tijdelijke street art waarbij personen lapjes in of aan elkaar haken, breien of naaien en die vervolgens door de stad verspreiden. Het idee is om publieke objecten te versieren, personaliseren en mooier te maken met de kleurrijke breiwerken. Deze brei-objecten kunnen bomen, lantaarnpalen, vuilnisbakken, kunstwerken of ander straatmeubilair sieren. Het inpakken van een voorwerp wordt bombing genoemd. Omdat kunstenaars vaak een spoor van breiwerken door de stad achterlaten wordt het ook wel graffiti knitting (graffitibreien) genoemd. Soms laat de maker een etiket achter op het breiwerk. Het voordeel van deze moderne vorm van graffiti is dat het eenvoudig te verwijderen is en daardoor tijdelijker van aard is. Van vandalisme is dus helemaal geen sprake al wordt daar door lokale autoriteiten wel eens anders over gedacht.

En als extra leuk weetje:

Het Nederlands Instituut voor Lexicologie noemt wildbreien het mooiste nieuwe woord van 2011.

Mijn voorbeeld uit Breda ziet er als volgt uit:

 photo WP_20150518_002ValkenbergBredaTruiVoorBoomVoorkant.jpg

Het gebedenboek van Maria van Gelre

 photo MariaVanGelre.jpg

Maria van Gelre


Gisteren vond ik informatie over een crowdfunding actie
ten behoede van het restaureren van het gebedenboek:

Het gebedenboek van Maria van Gelre, sinds de zeventiende eeuw bewaard in Berlijn, is uitzonderlijk: hoogtepunt van de boekproductie uit de Noordelijke Nederlanden rond 1400, en een van de mooiste en kostbaarste kunstvoorwerpen die er uit die tijd bekend zijn. Meer dan duizend bladzijden, een geïllustreerde kalender, zo’n honderd miniaturen en talrijke kleine drôlerieën in de marge geven dit boek een luxe uitstraling. Maar het is ook uiterst kwetsbaar: het perkament scheurt en op verschillende plaatsen laat de zeshonderd jaar geleden aangebrachte verf los. Al meer dan dertig jaar geleden is het daarom uit de band genomen en opgeborgen in een imposante doos waarop in rode letters staat: ‘Für die Benutzung gesperrt!’

De crowfunding actie staat onder leiding van Johan Oosterman (@johanoosterman)
en wordt ondersteund door de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Ik heb gisteren ook meegedaan aan de crowdfunding actie:

Op de site doet mediëvist Johan Oosterman verslag van zijn project om 25 duizend euro te crowdfunden voor de restauratie van het boek.

Als hij dat bedrag bij elkaar weet te brengen dan wil hij het boek ook weer toegankelijk maken voor onderzoekers en het grote publiek. De eerste stap die daarvoor gezet moet worden is dus een grondig materieel en technisch onderzoek om vast te stellen hoe het boek beschadigd is geraakt. Pas dan is restauratie mogelijk. Als hij de 25 duizend euro bij elkaar weet te brengen dan zal restauratie plaatsvinden in de Staatsbibliotheek Berlijn.

Vandaag om 16:00 uur staat de stand op 19.770 euro.

Ga naar de website (http://www.ru.nl/mariavangelre/)
of naar de facebook pagina (https://www.facebook.com/gebedenboekmariavangelre)
en zie hoe prachtig dit werk is.
Van facebook heb ik een paar foto’s overgenomen:

 photo MariaVanGelreDeBakkerAanHetWerkKalenderminiatuurInDeMargeVanDeMaandDecember..jpg

Maria van Gelre, De bakker aan het werk, kalenderminiatuur in de marge van de maand december. In werkelijkheid is dit een geel kleine afbeelding. Maar zie eens hoe levensecht.


 photo MariaVanGelreDeKalenderVanNovember.jpg

Maria van Gelre. Dit is een voorbeeld van een kalenderpagina met rechts een afbeelding. Dit is van de maand november. De pagina is schitteren. Op de volgende foto wat meer details.


 photo MariaVanGelreDeKalenderVanNovemberDetail.jpg

Zie de florale motieven, de mooie kapitalen en de rode en blauwe opvullingen van de zinnen met hun decoraties.


 photo MariaVanGelreDetailUitDeKalenderVanNovemberHetSlachtenVanEenRund.jpg

Maria van Gelre, detail uit de kalender van november: het slachten van een rund. Een paar seconden later hoef ik niet perse te zien.


Bill Murray op Twitter

Deze week zag ik een tweet van Bill Murray
die ik zo grappig vond dat ik hem hier ook even toon.

 photo BillMurray.jpg

Bill Murray op Twitter: “What I hate most about Twitter, is finishing a good tweet, having -1 characters left, and then having to decide which grammar crime to commi”


Nu waren er meteen mensen die wisten te vertellen dat de grap
niet origineel (meer) was.
Er waren mensen die direct wilde helpen en advies gaven hoe
de zin aan te passen zodat hij toch zou passen.
Er ontstond een discussie over interpunctie en Twitter.
Dat kan ik allemaal niet bepalen. Ik vond hem gewoon leuk.